Historia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANYCH” została założona w kwietniu 1982 roku. 

Inicjatorem powstania Spółdzielni były rzeszowskie firmy budowlane, a pierwszymi Członkami zostali byli pracownicy rozwiązującego się Zjednoczenia Budownictwa.
Pierwszymi inwestycjami zrealizowanymi przez Spółdzielnię były osiedla domków jednorodzinnych Zimowit w Zalesiu oraz budynek mieszkalny przy ulicy Rejtana.
Przez kolejne lata zasoby Spółdzielni powiększyły się o budynki mieszkalne z usługami przy ulicy Dominikańskiej, Króla Kazimierza, Grodzisko, Słowackiego i Polnej.
Ostatnią inwestycją była realizacja 4 domów mieszkalnych wielorodzinnych pn. „Małe domy mieszkalne przy ulicy Strzelniczej w Rzeszowie”.

Najważniejszym celem Spółdzielni od momentu powstania było zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych jej Członków i ich rodzin przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych, a także lokali o innym przeznaczeniu oraz w miarę możliwości innych potrzeb wynikających z zamieszkiwania w spółdzielczym osiedlu.

Obecnie wiodącym kierunkiem działalności Spółdzielni jest zarządzanie zasobami własnymi i zleconymi.

Spółdzielnia zrzeszona jest w Porozumieniu Spółdzielni Mieszkaniowych w Rzeszowie oraz Podkarpackim Związku Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych.