Zasoby

Zasoby - charakterystyka ogólna

L.P ADRES NIERUCHOMOŚCI NR DZIAŁKI NR OBRĘBU ROK BUDOWY LICZBA LOKALI MAPA
mieszkalnych użytkowych
1 Rejtana 14A 1788/8, 1788/5 208 1986 153 1 Rejtana 14A
2 Rejtana 14B 1788/4 208 2001 3 2 Rejtana 14B
3 Dominikańska 1 1751/15 207 1999 8 2 Dominikańska 1
4 Dominikańska 3 2127 1988 77 1 Dominikańska 3
5 Dominikańska 5 2126 1990 46 0 Dominikańska 5
6 Grodzisko 8
Kr. Kazimierza 10B
Słowackiego 7A
1026/20, 1025/7, 1013/17, 1013/5, 1013/7, 1013/9, 1017/8 1995 65 11 Grodzisko 8
Króla Kazimierza 10B
Słowackiego 7A
7 Polna 12 2256 218 2001 33 3 Polna 12
8 Strzelnicza 15 168/4 212 2006 11 0 Strzelnicza 15
9 Strzelnicza 17 12 0 Strzelnicza 17
10 Strzelnicza 19 12 0 Strzelnicza 19
11 Strzelnicza 21 12 0 Strzelnicza 21

Liczba budynków i lokali wraz z ich powierzchnią

Liczba budynków mieszkalnych wielorodzinnych: 11

Liczba mieszkań ogółem:              432
w tym:
lokatorskie:                                          40
w najmie:                                                2
bez tytułu prawnego:                            3
własnościowe:                                  221
odrębna własność:                          166
Powierzchnia lokali mieszkalnych:       23.733,78 m2

Liczba lokali użytkowych ogółem:  20
w tym:
w najmie:                                                3
własnościowe:                                    13
odrębna własność:                               2
Powierzchnia lokali użytkowych:           2.067,07 m2

Liczba garaży ogółem:                        6
Powierzchnia garaży:                              698,58 m2
                                                                                                (stan na dzień 31.XII.2022)