Zarząd

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. W naszej Spółdzielni Zarząd zgodnie z zapisami Statutowymi składa się z od 2 do 3 Członków, w tym Prezesa, wybieranych (przynajmniej w 1/3) z członków Spółdzielni. Uregulowania dotyczące funkcjonowania Zarządu precyzuje Statut Spółdzielni oraz Regulamin Zarządu.

Obecnie Zarząd działa w następującym składzie:

     Prezes Zarządu:                                 PLICHOWSKA Krystyna
     Członek Zarządu:                              CZURCZAK Artur