#RzeszowToMy – aplikacja do zgłaszania miejskich problemów

#RzeszowToMy – miejska aplikacja jest już dostępna.

Ma ona poprawić kontakt mieszkańców z urzędem.

Aplikacja mobilna #RzeszowToMy łączy funkcję informacyjną, pozwalającą na zapoznanie się z aktualnościami dotyczącymi Rzeszowa oraz kalendarzem imprez, interwencyjną, a także ułatwiającą uzyskanie informacji o miejskiej edukacji, konsultacjach społecznych, podatkach, ostrzeżeniach czy utrudnieniach drogowych.

Aplikacja jest dostępna na najpopularniejszych platformach mobilnych z systemami Android [pobierz] oraz iOS [pobierz].

Aplikacja zintegrowana jest z internetowym kontem mieszkańca, które umożliwia zdalne załatwienie wybranych spraw urzędowych. Dzięki takiemu rozwiązaniu mieszkaniec będzie miał dostęp do urzędu z każdego miejsca i o dowolnej porze.

Ważne – aplikacja nie służy do zgłaszania sytuacji mogących bezpośrednio zagrażać życiu lub zdrowiu. Takie przypadki powinny być przekazywane bezpośrednio do służb odpowiedzialnych na numer alarmowy 112 lub do Straży Miejskiej – 986.

Część interwencyjna aplikacji pozwala na wskazanie położenia zgłaszanego problemu na podstawie lokalizacji urządzenia mobilnego lub ręcznie przy pomocy mapy, dodanie przynajmniej jednego zdjęcia oraz opisu.

Wystarczy kliknąć, napisać czego dotyczy problem, zrobić dodatkowo zdjęcie, a potem czekać, aż sprawa zostanie załatwiona. Urzędnicy mają maksymalnie 3 dni, aby wyznaczyć właściwą osobę, która zajmie się danym zgłoszeniem i 10 dni, abyśmy dostali odpowiedź zwrotną, co w naszej sprawie się dzieje.

Zgłoszenia można dodawać w kilku kategoriach:

  • drogi i infrastruktura (uszkodzenia jezdni, chodników, mostów, kładek, niedziałające parkomaty, porzucone pojazdy, itp.)
  • oczyszczanie ulic i chodników (utrzymanie porządku na jezdniach, oczyszczanie chodników i ścieżek rowerowych, parków miejskich, itp.)
  • studzienki kanalizacyjne (niedrożności, zapadnięte lub uszkodzone włazy, niezabezpieczone włazy itp.)
  • oświetlenie uliczne (nieświecące latarnie, uszkodzone słupy oświetleniowe, itp.)
  • sygnalizacja świetlna (uszkodzenie sygnalizacji świetlnej)
  • oznakowanie dróg (uszkodzone znaki drogowe, błędnie ustawione znaki drogowe, nieczytelne pasy i linie na jezdni, itp.)
  • przystanki komunikacji miejskiej (uszkodzenie przystanków autobusowych, tablic informacyjnych, wyświetlaczy, itp.)
  • zieleń miejska (koszenie trawników miejskich, zieleń, która zasłania znaki drogowe lub wyjazdy z dróg podporządkowanych, nisko wiszące gałęzie nad ciągami pieszo-rowerowymi, połamane lub przewrócone drzewa na terenie miejskim, zgłoszenia dotyczące infrastruktury parków będących w zarządzie Miasta Rzeszowa, itp.)

#RzeszowToMy – Krok po Kroku – Jak to działa?

 

 

 

 

 

 

 

 

Similar Posts