Odczyty wodomierzy na dzień 30.06.2024

Odczyty wodomierzy na dzień 30.06.2024

Szanowni Państwo, Mieszkańcy budynków Dominikańska 3, Dominikańska 5, Rejtana 14A, Rejtana 14B w Rzeszowie Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANYCH” prosi o przekazywanie do Spółdzielni odczytów z wodomierzy wody zimnej i ciepłej wg stanu na dzień 30.06.2024 r. Odczyty będą przyjmowane telefonicznie pod numerami telefonów: (17) 862-08-48,   (17) 867-61-67 oraz pod adresem mailowym: s-m-b@wp.pl   lub   biuro@smb.rzeszow.pl…

Nowa cena wody i ścieków od 1 lipca 2024 r.

Nowa cena wody i ścieków od 1 lipca 2024 r.

Uprzejmie informujemy, że w dn. 13.06.2024 r. decyzją Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostały zatwierdzone nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Miasto Rzeszów na okres 3 lat (Decyzja ZNAK: R.RZT.70.61.2024). Zgodnie z informacją przekazaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie…

Dezynfekcja sieci wodociągowej

Dezynfekcja sieci wodociągowej

Informujemy Państwa, że zgodnie z zawiadomieniem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie w dniu 30.06.2024 r. (niedziela) w godzinach 5.00-23.00 zostanie przeprowadzona okresowa dezynfekcja i płukanie sieci wodociągowej miasta Rzeszowa oraz miejscowości przyległych korzystających z wody miejskiej wraz z przyłączami. Nadmiar chloru z wody, który może utrzymywać się przez kilka dni,…

Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości

Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości

Już w najbliższą sobotę 29 czerwca 2024 r. w Parku Kultury i Wypoczynku „BULWARY” Rzeszów odbędzie się festyn w ramach Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości. Głównym celem obchodów Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości jest promocja idei przedsiębiorczości spółdzielczej. Impreza odbywa się po raz dziesiąty i jest okazją do pokazania mieszkańcom Rzeszowa i województwa dorobku podkarpackiej spółdzielczości. W programie imprezy m.in:…

Nowe ceny i stawki opłat za ciepło od 1 lipca 2024 r.

Nowe ceny i stawki opłat za ciepło od 1 lipca 2024 r.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością począwszy od 1 lipca 2024 roku obowiązywać będą nowe uśrednione ceny za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnik ciepła. Poniżej treść zawiadomienia MPEC Rzeszów Sp. z o.o. :            

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Rzeszowa

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Rzeszowa

Zgodnie z treścią Zawiadomienia Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 5 czerwca br. Rada Miasta Rzeszowa podjęła w dn. 28 maja 2024 r. Uchwałę Nr IV/22/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego miasta Rzeszowa. Poniżej treść Zawiadomienia: Wnioski do wskazanego projektu Planu ogólnego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być składane w terminie do…

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANYCH” w Rzeszowie

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANYCH” w Rzeszowie

Na podstawie Art. 83 ust. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 106 ust. 1 Statutu Spółdzielni Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANYCH” w Rzeszowie, ul. Słowackiego 7A zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2024 r. (środa) o godz. 1700 w III Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie, ul. Szopena…

Nowe ceny i stawki opłat za ciepło od 4 czerwca 2024 r.

Nowe ceny i stawki opłat za ciepło od 4 czerwca 2024 r.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością począwszy od 4 czerwca 2024 roku obowiązywać będą nowe uśrednione ceny za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnik ciepła. Poniżej treść zawiadomienia MPEC Rzeszów Sp. z o.o. :            

Do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 161,60 m2

Do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 161,60 m2

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANYCH” oferuje do wynajęcia lokal użytkowy o powierzchni 161,60 m2. Lokal znajduje się w podpiwniczeniu budynku przy ul. Słowackiego 7A w Rzeszowie, składa się z pięciu pomieszczeń oraz sanitariatu. Stan lokalu: dobry. Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Spółdzielni przy ul. Słowackiego 7A (w godzinach pracy) i pod nr telefonu: 17 867…