Nowa cena wody i ścieków od 1 lipca 2024 r.

Uprzejmie informujemy, że w dn. 13.06.2024 r. decyzją Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostały zatwierdzone nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Miasto Rzeszów na okres 3 lat (Decyzja ZNAK: R.RZT.70.61.2024).

Zgodnie z informacją przekazaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie nowa taryfa obowiązywać będzie od 1 lipca br.

Zgodnie z zatwierdzoną taryfą:

  • w okresie od 1-ego do 12-ego miesiąca obowiązywania taryfy
   tj. od 01.07.2024 do 30.06.2025 :
   cena za dostarczoną wodę wyniesie:                6,77 zł/m3 brutto
   cena za odprowadzane ścieki wyniesie:            6,19 zł/m3 brutto
   łącznie cena za wodę+ścieki wyniesie:          12,96 zł/m3 brutto
  • w okresie od 13-ego do 24-ego miesiąca obowiązywania taryfy
   tj. od 01.07.2025 do 30.06.2026 :
   cena za dostarczoną wodę wyniesie:                6,81 zł/m3 brutto
   cena za odprowadzane ścieki wyniesie:            6,32 zł/m3 brutto
   łącznie cena za wodę+ścieki wyniesie:          13,13 zł/m3 brutto
  • w okresie od 25-ego do 36-ego miesiąca obowiązywania taryfy
   tj. od 01.07.2026 do 30.06.2027 :
   cena za dostarczoną wodę wyniesie:                6,98 zł/m3 brutto
   cena za odprowadzane ścieki wyniesie:            6,48 zł/m3 brutto
   łącznie cena za wodę+ścieki wyniesie:          13,46 zł/m3 brutto

 

 

Do pobrania:

 • Pismo Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie ws. nowej taryfy [zobacz]
 • Decyzja o zatwierdzeniu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów na okres 3 lat [zobacz]

 

 

 

 

 

Similar Posts