Dzień Otwarty Notariatu 2022

Rada Izby Notarialnej w Rzeszowie informuje, że w dniu 26 listopada 2022 roku odbędzie się 13 edycja inicjatywy polskiego notariatu pod nazwą Dzień Otwarty Notariatu.

Temat przewodni tegorocznej edycji brzmi: „Porozmawiaj z notariuszem, jak ochronić majątek rodziny i firmy w czasie kryzysu” – tradycyjnie jednak będzie można porozmawiać z notariuszami na każdy temat związany z dokonywanymi przez nich czynnościami notarialnymi.

Notariusze będą udzielać bezpłatnych informacji prawnych – zarówno telefonicznie, mailowo, jak i za pośrednictwem mediów społecznościowych (chat, streaming).

Na jaki temat można porozmawiać z notariuszem?
Notariusza można zapytać o wszystkie sprawy, jakie na co dzień można załatwić w kancelarii notarialnej. Najczęściej są to szeroko pojęte sprawy majątkowe, umowy kupna i sprzedaży, darowizny oraz zagadnienia związane z dziedziczeniem, takie jak sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia, dokonanie działu spadku czy też odrzucenie spadku.

Tegoroczny temat akcji brzmi: Porozmawiaj z notariuszem, jak ochronić majątek rodziny i firmy w czasie kryzysu. W ostatnim czasie można zaobserwować, jak sytuacje kryzysowe mobilizują do poszukiwania sposobów lepszego zabezpieczenia majątku. W efekcie pandemii coraz więcej osób – i to w coraz młodszym wieku – podejmuje decyzję o spisaniu testamentu, często w formie aktu notarialnego. Również wojna w Ukrainie i powoli odczuwalny kryzys gospodarczy powodują, że szukamy skutecznych sposobów, by jak najlepiej zadbać o majątek rodziny i firmy. I tu z pomocą może przyjść notariusz.

W jaki sposób notariusz może pomóc?
Temat tegorocznego Dnia Otwartego Notariatu jest okazją, by przypomnieć, że katalog umów i czynności notarialnych jest bardzo szeroki i dalece wykracza poza czynności, które są powszechnie kojarzone z notariatem, jak umowy kupna i sprzedaży, testamenty czy pełnomocnictwa. Mieszczą się w nim także takie czynności jak małżeńskie umowy majątkowe ustanawiające rozdzielność majątkową, umowa o podział majątku wspólnego pozwalająca uniknąć długotrwałego i niekiedy bardzo trudnego dla małżonków lub byłych małżonków postępowania przed sądem czy czynności związane z ustanowieniem zarządu sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy umożliwiające kontynuację działalności gospodarczej. Spośród wielu możliwości notariusz doradzi dokonanie takiej czynności notarialnej, która będzie odpowiednia dla realizacji celów zakładanych przez klientów kancelarii oraz poinformuje o jej możliwych konsekwencjach.

Jak zadać pytanie notariuszowi?
W dniu 26 listopada br. w godzinach 10.00 – 16.00 notariusze w całym kraju będą udzielać informacji prawnych:
na Messengerze i w trakcie streamingu:
    na facebookowym profilu Porozmawiaj z Notariuszem 
telefonicznie:
    Rzeszów i okolice: 17 283 25 14

Zadaj pytanie ekspertom z Biura Rzecznika Finansowego
Już po raz trzeci notariuszom w czasie Dnia Otwartego Notariatu towarzyszyć będą eksperci z Biura Rzecznika Finansowego, którzy odpowiedzą na pytania z zakresu finansów osobistych i ubezpieczeń. Ponownie dyżur będą pełnić również eksperci z Wydziału Pozasądowego Rozwiązywania Sporów Rzecznika Finansowego, którzy przedstawią zalety i możliwości polubownych rozstrzygnięć w sporach z instytucjami finansowymi.
Kontakt z ekspertami z Biura Rzecznika Finansowego: 22 123 43 21

Dzień Otwarty Notariatu także po ukraińsku
Rosnąca liczba obywateli Ukrainy, którzy szczególnie w ostatnich miesiącach dokonują czynności w kancelariach notarialnych w Polsce, to główny powód zorganizowania w tym roku Dnia Otwartego Notariatu po ukraińsku. Partnerem akcji jest Ukraiński Dom w Warszawie. Fundacja „Nasz Wybór” – w jego siedzibie notariusze będą udzielać informacji na miejscu oraz telefonicznie.
Kontakt dla obywateli Ukrainy: 22 100 83 89 (rozmowy za pośrednictwem tłumaczy).

 

Więcej informacji pod adresem:
https://www.porozmawiajznotariuszem.pl/dzien-otwarty-notariatu/

Zachęcamy do skorzystania z możliwości, jakie oferuje akcja.

 

 

 

Similar Posts

Dodaj komentarz