Zgoda na korespondencję elektroniczną

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANYCH” informuje, że aby otrzymywać ze Spółdzielni korespondencję drogą elektroniczną niezbędne jest wyrażenie zgody na powyższe.

W tym celu osoby zainteresowane powinny wypełnić stosowne oświadczenie [pobierz], podpisać je i odesłać zwrotnie na adres Spółdzielni (skanem lub pocztą).

Po otrzymaniu zgody Spółdzielnia będzie mogła na prośbę osoby zainteresowanej przesyłać na wskazany adres e-mail m.in.: informacje o stanie salda czynszowego, dokumenty rozliczeniowe i in.

Należy jednak podkreślić fakt, że korespondencja elektroniczna jest jedynie dodatkowym sposobem przekazywania informacji. Skorzystanie z tej opcji nie zwalnia z obowiązku przyjmowania korespondencji w zwykłej formie papierowej, którą Spółdzielnia zobligowana jest stosować.

 

 

 

 

 

Similar Posts