Ogłoszenie o planowanej wycince drzew przy budynku Dominikańska 5

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANYCH” w Rzeszowie stosownie do wymogów Ustawy 

z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) informuje członków Spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali w budynku przy ul. Dominikańskiej 5 o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miasta Rzeszowa Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na usunięcie następujących drzew rosnących na działce nr 2126 obr. 207:

1) ORZECH – 1 szt.
2) WIERZBA – 1 szt.

Uzasadnienie:

1) Wycinka niezbędna jest ze względu na stan drzewa.
Do Spółdzielni wpłynął wniosek Mieszkańca nieruchomości o wycięcie orzecha rosnącego przy piaskownicy budynku Dominikańska 5.
Z uwagi na to, że drzewo jest chore, spróchniałe, częściowo uschnięte, przy silnym wietrze może się złamać lub przewrócić, co stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców, bawiących się w pobliżu dzieci, a także mogłoby uszkodzić zaparkowane nieopodal samochody.

2) Wycinka niezbędna jest ze względu na stan drzewa.
Drzewo znajduje się w bliskiej odległości od granicy działki, jest pochylone, chore, stwarza zagrożenie dla osób korzystających z sąsiedniej działki, ponadto utraciło walory estetyczne. Do Spółdzielni w tej sprawie wpłynął wniosek Mieszkańców.

Ewentualne uwagi dot. wycinki należy zgłaszać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółdzielni oraz tablicach ogłoszeń budynku Dominikańska 5 tj. do 06.05.2022 r. w biurze Spółdzielni przy ul. Słowackiego 7A lub drogą elektroniczną na adres s-m-b@wp.pl.

Poniżej na pierwszym z załączonych zdjęć zaznaczono kolorem zielonym usytuowanie drzew na działce nr 2126 obr. 207, które są przedmiotem planowanej wycinki:
nr 1 – orzech,
nr 2 – wierzba.

Similar Posts