Odczyty wodomierzy na dzień 30.11.2022

Zgodnie z informacją
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie
od 01.12.2022 r.
obowiązywać będzie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
(więcej informacji -> sprawdź).

W związku z powyższym Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANYCH”
prosi Mieszkańców budynków
Dominikańska 3, Dominikańska 5, Rejtana 14A, Rejtana 14B
o przekazywanie
odczytów z wodomierzy wody zimnej i ciepłej
wg stanu na dzień 30.11.2022 r.

Odczyty będą przyjmowane telefonicznie pod numerami telefonów:
(17) 862-08-48,   (17) 867-61-67
oraz pod adresem mailowym:
s-m-b@wp.pl   lub   biuro@smb.rzeszow.pl

Ponowny odczyt stanów wodomierzy zgodnie z Regulaminem
nastąpi na dzień 31.12.2022 r.

 

 

 

 

 

 

 

Similar Posts

Dodaj komentarz