Podatek od nieruchomości na 2023 rok

Uprzejmie informujemy, że dnia 22 listopada 2022 r. Rada Miasta Rzeszowa Uchwałą Nr LXIX/1514/2022 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości uchwaliła stawki podatku od nieruchomości na 2023 rok (Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego dnia 5 grudnia 2022 r.).

Pełna treść uchwały do pobrania [tutaj]

Przypominamy, że podatek od nieruchomości to opłata, którą ponoszą właściciele dóbr nieruchomych, czyli np. działek budowlanych, domów, garaży, mieszkań itp.

Wysokość podatku od nieruchomości zależy od ogólnej powierzchni gruntów, budynków i ich części oraz od stawki podatku, jaka obowiązuje w danej gminie. Gmina określa stawki podatku, które nie mogą być wyższe niż stawki maksymalne (wynikające z corocznego obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych).

O aktualnej na dany rok decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości gmina zawiadamia właścicieli nieruchomości.

Informacje o stawkach podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasto Rzeszów dostępne są również pod linkiem:
https://bip.erzeszow.pl/343-podatki-i-oplaty-lokalne/4401-podatek-od-nieruchomosci-osoby-prawne-i-jednostki-organizacyjne.html

 

 

 

 

 

 

Similar Posts