Zmiany dotyczące Naziemnej Telewizji Cyfrowej

Przypominamy Państwu, że w Polsce trwa zmiana standardu nadawania programów naziemnej telewizji cyfrowej. Obecny DVB-T zostanie zastąpiony nowszym i bardziej efektywnym standardem DVB-T2/HEVC.

Na terenie województwa podkarpackiego przełączenie sygnału telewizyjnego na nowy standard nadawania zaplanowano na 23 maja br.

Standard DVB-T2/HEVC nie jest wprowadzany w telewizjach satelitarnych i kablowych. Zmiany dotyczą tylko naziemnej telewizji cyfrowej czyli tzw. MUX-ów (multipleksów cyfrowych). 

Refarmingiem (zmianą standardu nadawania) nie jest objęty MUX-8, który działa w innym zakresie częstotliwości ani MUX-3, który decyzją Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wniosek MSWiA będzie mógł nadawać w dotychczasowym standardzie DVB-T do końca 2023 roku [link].

Nowa jakość będzie oznaczała dostęp do kanałów wysokiej i bardzo wysokiej rozdzielczości – FHD i 4K (Ultra HD). Po zmianach widzowie otrzymają również dostęp do większej liczby bezpłatnych programów tematycznych.

Dostęp do telewizji w lepszej jakości jak i nowych programów będzie możliwy z użyciem odbiorników telewizyjnych obsługujących nowy standard DVB-T2 wraz z tunerem HEVC/H265. W tym wypadku wystarczy tylko dostroić odbiornik poprzez ponowne wyszukanie kanałów telewizyjnych.

Z kolei w przypadku gdy odbiornik nie posiada takiej możliwości i na przykład obsługuje tylko DVB-T2 bez HEVC, wówczas należy albo zakupić nowy odbiornik, obsługujący DVB-T2 i HEVC albo odpowiedni dekoder tzw. „set-up box”, spełniający te dwa wymagania.

Na pozycji 28 naziemnej telewizji cyfrowej uruchomiono planszę „Sprawdzam TV”. Jeśli odbiorca sygnału po włączeniu tego kanału widzi planszę i słyszy głos lektora oznacza, że jego odbiornik jest przystosowany do nowego standardu nadawania. Sprawdzenie wymaganych parametrów technicznych telewizora możliwe jest także za pośrednictwem wyszukiwarki na stronie telewizjanaziemna.pl lub w instrukcji obsługi urządzenia.

Osoby, które mają niedostosowany sprzęt i nie mają środków na zakup odbiornika cyfrowego w nowym standardzie, mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 100 zł do dekodera telewizyjnego lub w wysokości 250 zł do telewizora obsługującego nowy standard telewizji (Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej).
Dofinansowanie może otrzymać osoba pełnoletnia, zameldowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt stały lub czasowy powyżej 30 dni, nie ma środków na zakup odbiornika cyfrowego w nowym standardzie, ponadto żaden członek ze wspólnego gospodarstwa domowego nie występował już o dofinansowanie (na jedno gospodarstwo domowe może być przyznane tylko jedno dofinansowanie).

Program dofinansowania ma być realizowany do końca 2022 roku.

Wnioski o dofinansowanie można składać osobiście lub przez pełnomocnika w placówkach Poczty Polskiej (w tradycyjnej formie papierowej) lub za pośrednictwem formularza online na platformie gov.pl [tutaj]. Po złożeniu wniosku wnioskodawca otrzymuje kod na zakup sprzętu do zrealizowania w sklepach internetowych i stacjonarnych, które przystąpiły do programu.

Wyszukiwarka sklepów biorących udział w programie: https://dvbt2.gov.pl/wyszukiwarka

Przełączanie sygnału telewizyjnego na nowy standard DVB-T-T2/HEVC zaplanowano w czterech etapach, każdy z etapów obejmuje kilka województw i tak:

  • 28.III.2022 r. województwa: lubuskie, dolnośląskie,
  • 25.IV.2022 r. województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie,
  • 23.V.2022 r. województwa: łódzkie, podkarpackie, świętokrzyskie, śląskie, opolskie, małopolskie, 
  • 27.VI.2022 r. województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie.

Jednocześnie informujemy, że w okresie zmiany systemu nadawania mogą wystąpić zakłócenia i przerwy w odbiorze programów TV.

 

 

źródło:  Emitel S.A. (emitel.pl)

 

 

 

Similar Posts