Ogłoszenie o planowanej wycince drzew przy budynku Kr. Kazimierza 10B, Grodzisko 8, Słowackiego 7A

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANYCH” w Rzeszowie stosownie do wymogów Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336) informuje członków Spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali w budynku przy ul. Kr. Kazimierza 10B, Grodzisko 8, Słowackiego 7A w Rzeszowie o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miasta Rzeszowa Wydział Klimatu i Środowiska o wydanie zezwolenia na nieodpłatne usunięcie następujących drzew:

  1. CYPRYSIK GROSZKOWY „BOULEVARD” – 1 szt., rosnący na działce nr 1024/4 obr. 207,
  2. CIS POSPOLITY – 1 szt., rosnący na działce nr 1026/20 obr. 207.

Uzasadnienie:

  1. Drzewo w średnim stanie zdrowotnym, widoczny postępujący proces zamierania w związku z brakiem wystarczającego nasłonecznienia, korona wybrakowana, znaczna część igliwia jest obumarła, drzewo nie rokuje szansy na przeżycie.
  2. Do Spółdzielni został zgłoszony wniosek przez Mieszkańca nieruchomości o wycięcie drzewa z uwagi na zacienienie mieszkań na najniższych kondygnacjach i zbyt bliskie usytuowanie względem budynku.

Ewentualne uwagi dot. wycinki należy zgłaszać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółdzielni oraz tablicach ogłoszeń budynku Kr. Kazimierza 10B, Grodzisko 8, Słowackiego 7A tj. do 22.05.2024 r. w biurze Spółdzielni przy ul. Słowackiego 7A lub drogą elektroniczną na adres  s-m-b@wp.pl.

Poniżej na pierwszym z załączonych zdjęć zaznaczono kolorem żółtym usytuowanie na działkach nr 1024/4 oraz 1026/20 obr. 207 wyżej opisanych 2-óch sztuk drzew, które są przedmiotem planowanej wycinki:

1) cyprysik groszkowy „Boulevard”,
2) cis pospolity.

Similar Posts