Informacja ws. zakażeń bakterią Legionella pneumophila

Informacja ws. zakażeń bakterią Legionella pneumophila

Przedstawiamy Państwu kilka informacji uzyskanych od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie odnośnie zakażeń bakterią Legionella pneumophila. Bakteria ta występuje na całym świecie i jest szeroko rozpowszechniona w środowisku, a jej rezerwuarem jest woda i mokra gleba. Do zakażenia może dochodzić poprzez wdychanie powietrza, w którym znajduje się aerozol skażonej bakteriami wody (mgła wodna powstała w…