Nowe ceny i stawki opłat za ciepło od 1 lipca 2024 r.

Nowe ceny i stawki opłat za ciepło od 1 lipca 2024 r.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością począwszy od 1 lipca 2024 roku obowiązywać będą nowe uśrednione ceny za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnik ciepła. Poniżej treść zawiadomienia MPEC Rzeszów Sp. z o.o. :            

Nowe ceny i stawki opłat za ciepło od 4 czerwca 2024 r.

Nowe ceny i stawki opłat za ciepło od 4 czerwca 2024 r.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością począwszy od 4 czerwca 2024 roku obowiązywać będą nowe uśrednione ceny za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnik ciepła. Poniżej treść zawiadomienia MPEC Rzeszów Sp. z o.o. :            

Nowe ceny i stawki opłat za ciepło od 6 listopada 2023 r.

Nowe ceny i stawki opłat za ciepło od 6 listopada 2023 r.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością począwszy od 6 listopada 2023 roku obowiązywać będą nowe uśrednione ceny za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnik ciepła. Poniżej treść zawiadomienia MPEC Rzeszów Sp. z o.o. :            

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Szanowni Państwo, Mieszkańcy budynków Dominikańska 1, Dominikańska 3 i Dominikańska 5 w Rzeszowie   Informujemy Państwa, że zgodnie z zawiadomieniem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Rzeszów Sp. z o.o. w związku z koniecznością wykonania niezbędnych prac na sieci cieplnej w rejonie Al. Powstańców Warszawy w Rzeszowie nastąpi przerwa w dostawie ciepła dla potrzeb przygotowania c.w.u….

Nowe ceny i stawki opłat za ciepło od 1 lipca 2023 r.

Nowe ceny i stawki opłat za ciepło od 1 lipca 2023 r.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością począwszy od 1 lipca 2023 roku obowiązywać będą nowe uśrednione ceny za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnik ciepła oraz stawki opłat za usługi przesyłowe. Poniżej treść zawiadomienia MPEC Rzeszów Sp. z o.o. :            

Nowe ceny i stawki opłat za ciepło od 5 maja 2023 r.

Nowe ceny i stawki opłat za ciepło od 5 maja 2023 r.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością począwszy od 5 maja 2023 roku obowiązywać będą nowe uśrednione ceny za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnik ciepła. Poniżej treść zawiadomienia MPEC Rzeszów Sp. z o.o. :            

Nowe ceny i stawki opłat za ciepło od 1 maja 2023 r.

Nowe ceny i stawki opłat za ciepło od 1 maja 2023 r.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością począwszy od 1 maja 2023 roku obowiązywać będą nowe uśrednione ceny za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnik ciepła. Poniżej treść zawiadomienia MPEC Rzeszów Sp. z o.o. :            

Nowe ceny i stawki opłat za ciepło od 4 kwietnia 2023 r.

Nowe ceny i stawki opłat za ciepło od 4 kwietnia 2023 r.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością począwszy od 4 kwietnia 2023 roku obowiązywać będą nowe uśrednione ceny za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnik ciepła. Poniżej treść zawiadomienia MPEC Rzeszów Sp. z o.o. :            

Nowe ceny i stawki opłat za ciepło od 13 stycznia 2023 r.

Nowe ceny i stawki opłat za ciepło od 13 stycznia 2023 r.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością począwszy od 13 stycznia 2023 roku obowiązywać będą nowe stawki za usługi przesyłowe ciepła. Poniżej treść zawiadomienia MPEC Rzeszów Sp. z o.o. :            

Nowe ceny i stawki opłat za ciepło od 2 stycznia 2023 r.

Nowe ceny i stawki opłat za ciepło od 2 stycznia 2023 r.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością począwszy od 2 stycznia 2023 roku obowiązywać będą nowe uśrednione ceny za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnik ciepła. Poniżej treść zawiadomienia MPEC Rzeszów Sp. z o.o. :