Kasa Spółdzielni otwarta

Kasa Spółdzielni otwarta

Informujemy, że od dnia 1 marca 2022 r. (wtorek) ponownie zostaje otwarta kasa Spółdzielni. Jednocześnie przypominamy, że wciąż obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych; środkach komunikacji publicznej, sklepach, budynkach użyteczności publicznej, w tym w biurze Spółdzielni.      

Biuro Spółdzielni otwarte

Biuro Spółdzielni otwarte

Informujemy, że od dnia 17 maja 2021 r. (poniedziałek) ponownie zostanie otwarte biuro oraz kasa Spółdzielni. W celu zwiększenia bezpieczeństwa osób przychodzących do Spółdzielni oraz pracowników prosimy o przestrzeganie ogólnie obowiązujących zasad: osoba wchodząca do biura ma obowiązek zakrywania ust i nosa oraz musi zachować co najmniej 2 m odległość między osobami przebywającymi w budynku….

Biuro Spółdzielni otwarte

Biuro Spółdzielni otwarte

Informujemy, że od dnia 3 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) ponownie zostanie otwarte biuro oraz kasa Spółdzielni. W celu zwiększenia bezpieczeństwa osób przychodzących do Spółdzielni oraz pracowników prosimy o przestrzeganie ogólnie obowiązujących zasad: osoba wchodząca do biura ma obowiązek zakrywania ust i nosa oraz musi zachować co najmniej 2 m odległość między osobami przebywającymi w budynku….