Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2024 r.

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2024 r.

Uprzejmie informujemy, że od dziś można głosować na projekty zgłoszone w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2024! Kwota przeznaczona na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2024 rok wynosi 9 400 000 zł. Wysokość środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów RBO to: 2 000 000 zł na projekty z Kategorii I – budowa, modernizacja lub remont…

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2023 r.

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2023 r.

Uprzejmie informujemy, że została opublikowana lista zadań, które zostały zakwalifikowane do głosowania w Rzeszowskim Budżecie Obywatelskim 2023. Kwota przeznaczona na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2023 rok wynosi 9 000 000 zł. Wysokość środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów RBO to: 2 000 000 zł na projekty z Kategorii I – budowa, modernizacja lub remont infrastruktury…

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2022 r.

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że została opublikowana lista zadań, które zostały zakwalifikowane do głosowania w Rzeszowskim Budżecie Obywatelskim 2022. Kwota przeznaczona na Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2022 rok wynosi 8 200 000 zł. Wysokość środków przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów RBO to: 4 100 000 zł na projekty z Kategorii I – budowa, modernizacja lub remont infrastruktury…

Rzeszowski Budżet Obywatelski 2021 r.

Rzeszowski Budżet Obywatelski 2021 r.

W poniedziałek 12 października została opublikowana lista zadań, które zostały zakwalifikowane do głosowania w Rzeszowskim Budżecie Obywatelskim 2021. Na liście znalazły się 93 zadania podzielone na trzy kategorie: Kategoria I – budowa, modernizacja lub remont infrastruktury miejskiej; Kategoria II – budowa, modernizacja lub remont infrastruktury osiedlowej; Kategoria III – działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym…

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2020 r.

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2020 r.

Przypominamy, że do 20 września 2019 r. trwa głosowanie w ramach Rzeszowskiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. Uprawnionymi do głosowania są mieszkańcy Rzeszowa. Głosować można w formie elektronicznej na stronie internetowej rbo.erzeszow.pl lub papierowej za pomocą karty do głosowania (pobierz) Szczegóły dotyczące zasad i sposobu głosowania zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa. Lista projektów…