Nowa cena wody i ścieków od 19 stycznia 2024 r.

W świetle informacji przekazanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie zgodnie z Decyzją Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dn. 08.01.2024 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na okres 3 lat od dnia 19 stycznia 2024 r. obowiązywać będzie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów.

Zgodnie z zatwierdzoną taryfą:

  • w okresie od 19.01.2024 do 18.01.2025 :
   cena za dostarczoną wodę wynosić będzie:                5,59 zł/m3 brutto
   cena za odprowadzane ścieki wynosić będzie:            5,54 zł/m3 brutto
   łącznie cena za wodę+ścieki wynosić będzie:          11,13 zł/m3 brutto

 

Do pobrania:

 • Pismo Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie ws. nowej taryfy [zobacz]
 • Decyzja o zatwierdzeniu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów na okres 3 lat wraz z załącznikiem tj. taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków [zobacz]

 

 

 

 

Similar Posts