Nowa cena wody i ścieków od 1 grudnia 2023 r.

Przypominamy, że zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie z dn. 17.11.2021 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą na terenie Gminy Miasto Rzeszów od 1 grudnia br. obowiązywać będzie nowa taryfa.

Więcej informacji -> tutaj.

Zgodnie z zatwierdzoną taryfą:

  • w okresie od 01.12.2023 do 30.11.2024 :
   cena za dostarczoną wodę wynosić będzie:                5,14 zł/m3 brutto
   cena za odprowadzane ścieki wynosić będzie:            5,26 zł/m3 brutto
   łącznie cena za wodę+ścieki wynosić będzie:          10,40 zł/m3 brutto

 

 

 

 

 

Similar Posts