Ogłoszenie o planowanej wycince drzew przy budynku Rejtana 14A

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANYCH” w Rzeszowie stosownie do wymogów Ustawy 

z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) informuje członków Spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali w budynku przy ul. Rejtana 14A o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miasta Rzeszowa Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na nieodpłatne usunięcie następujących drzew rosnących na działce nr 1788/8 obr. 208:

2 szt. WIŚNIA PTASIA (PRUNUS AVIUM)

Uzasadnienie:

Wycinka drzew jest niezbędna ze względu na ich stan.  
Z uwagi na to, że drzewa są uschnięte, przy silnym wietrze mogą się złamać lub przewrócić, co stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców, bawiących się w pobliżu dzieci, a także mogłoby uszkodzić zaparkowane nieopodal samochody.

Ewentualne uwagi dot. wycinki należy zgłaszać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółdzielni oraz tablicach ogłoszeń budynku Rejtana 14A tj. do 13.12.2023 r. w biurze Spółdzielni przy ul. Słowackiego 7A lub drogą elektroniczną na adres  s-m-b@wp.pl.

Poniżej na pierwszym z załączonych zdjęć zaznaczono kolorem żółtym usytuowanie na działce nr 1788/8 obr. 208 wyżej opisanych 2-óch sztuk drzew, które są przedmiotem planowanej wycinki.

Similar Posts