Nowa cena wody i ścieków

Uprzejmie informujemy, że w dn. 17.11.2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą na terenie Gminy Miasto Rzeszów (Decyzja ZNAK: RZ.RZT.70.25.2021.MKO).

Zgodnie z informacją przekazaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie nowa taryfa została ogłoszona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dn. 23.11.2021 r., a obowiązywać będzie od 1 grudnia br.

Zgodnie z zatwierdzoną taryfą:

  • w okresie od 1-ego do 12-ego miesiąca obowiązywania taryfy
   tj. od 01.12.2021 do 30.11.2022 :
   cena za dostarczoną wodę wyniesie:                4,97 zł/m3 brutto
   cena za odprowadzane ścieki wyniesie:            5,05 zł/m3 brutto
   łącznie cena za wodę+ścieki wyniesie:          10,02 zł/m3 brutto
  • w okresie od 13-ego do 24-ego miesiąca obowiązywania taryfy
   tj. od 01.12.2022 do 30.11.2023 :
   cena za dostarczoną wodę wyniesie:                5,10 zł/m3 brutto
   cena za odprowadzane ścieki wyniesie:            5,18 zł/m3 brutto
   łącznie cena za wodę+ścieki wyniesie:          10,28 zł/m3 brutto
  • w okresie od 25-ego do 36-ego miesiąca obowiązywania taryfy
   tj. od 01.12.2023 do 30.11.2024 :
   cena za dostarczoną wodę wyniesie:                5,14 zł/m3 brutto
   cena za odprowadzane ścieki wyniesie:            5,26 zł/m3 brutto
   łącznie cena za wodę+ścieki wyniesie:          10,40 zł/m3 brutto

 

 

Do pobrania:

 • Pismo Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie ws. nowej taryfy [zobacz]
 • Decyzja o zatwierdzeniu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów na okres 3 lat [zobacz]
 • Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie Gminy Miasta Rzeszów na okres 3 lat [zobacz]

 

 

 

 

 

Similar Posts