Odczyty wodomierzy na dzień 30.11.2021

Zgodnie z informacją
Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie
od 01.12.2021 r.
obowiązywać będzie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
(więcej informacji -> sprawdź).

W związku z powyższym Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANYCH” w Rzeszowie
prosi o przekazywanie
odczytów z wodomierzy wody zimnej i ciepłej
wg stanu na dzień 30.11.2021 r.

Odczyty będą przyjmowane telefonicznie pod numerami telefonów:
(17) 862-08-48,   (17) 867-61-67
oraz pod adresem mailowym:
s-m-b@wp.pl   lub   biuro@smb.rzeszow.pl

Ponowny odczyt stanów wodomierzy zgodnie z Regulaminem nastąpi na dzień 31.12.2021 r.
Podstawą do rozliczenia wody i ścieków za II półrocze br. będą obydwa odczyty.

 

 

 

 

 

 

 

Similar Posts

Dodaj komentarz