Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANYCH” w Rzeszowie ogłasza przetarg
na ustanowienie odrębnej własności:

lokalu mieszkalnego nr 70 o pow. 50,59 m2
położonego na IV p. budynku mieszkalnego przy ulicy Dominikańskiej 3
w Rzeszowie.

 

Cena wywoławcza: 367.524,- zł, wadium: 36.753,- zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.07.2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANYCH” w Rzeszowie przy ul. Słowackiego 7A.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium na rachunek bankowy sprzedającego w Banku PKO BP S.A. nr 76 1020 4405 0000 2802 0007 1647 terminie do 24.07.2023 r.

Pisemne oferty udziału w przetargu należy składać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANYCH” w Rzeszowie, przy ul. Słowackiego 7A od poniedziałku do piątku w godzinach 8-14, w zamkniętych kopertach opatrzonych imieniem i nazwiskiem oferenta oraz napisem: „Przetarg na lokal przy ul. Dominikańskiej 3/70 w Rzeszowie”.

Dodatkowe informacje pod nr tel.: 17 862 08 48.

Lokal można oglądać po uprzednim telefonicznym umówieniu się (tel.: 605 824 611).

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z regulaminem przetargu, który dostępny jest w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej (www.smb.rzeszow.pl w zakładce Akty prawne->Regulaminy).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu.

 

 

Similar Posts