Podwyższona opłata za niewłaściwą segregację śmieci

Przypominamy wszystkim Mieszkańcom,
że sposób zbierania odpadów komunalnych podlega bieżącej kontroli.

W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości w pojemnikach nieprawidłowej segregacji,
zgodnie z zapisami
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów,
traktowane to będzie jako niedopełnienie obowiązków
selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
skutkiem czego -decyzją Prezydenta Miasta Rzeszowa- zostanie naliczona
opłata podwyższona tj. 54 zł/osobę/miesiąc.

 

 

 

 

 

 

 

Similar Posts