Ubezpieczenie mieszkania

Uprzejmie informujemy, że w Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANYCH” istnieje możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia lokalu mieszkalnego.

Ubezpieczycielem jest PZU SA w ramach Umowy ubezpieczenia PZU DOM Grupowy.

Ubezpieczenie PZU Dom Grupowy jest ubezpieczeniem oferowanym spółdzielniom mieszkaniowym dla ich mieszkańców.

Przystąpienie do ubezpieczenia jest dobrowolne i wymaga tylko złożenia deklaracji przystąpienia oraz wybrania zakresu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie obejmuje:

  • ruchomości domowe,
  • stałe elementy,
  • odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym,
  • assistance,
  • dodatkowo istnieje możliwość objęcia ochroną ubezpieczeniową zamontowanych na stałe szklanych elementów i przedmiotów od stłuczenia.

Zalety produktu:

  • miesięczna składka już od 11 zł (do wyboru kilka wariantów sum ubezpieczenia), płatna wraz z opłatami czynszowymi, bez dodatkowych kosztów,
  • szeroki zakres ochrony (szczegóły w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia),
  • minimalna ilość formalności – wystarczy wypełnić druk deklaracji przystąpienia i przekazać go do Działu Księgowości Spółdzielni,
  • wysoka suma gwarancyjna dla szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (pięciokrotność sumy ubezpieczenia ruchomości domowych i stałych elementów, nie więcej niż 100.000,00 zł),
  • ubezpieczenie zawierane jest na czas nieokreślony. Ubezpieczony ma prawo w każdej chwili zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej, składając pisemne oświadczenie o rezygnacji (ochrona ubezpieczeniowa wygasa z ostatnim dniem tego okresu ubezpieczenia, w którym składane jest oświadczenie).

Oferta skierowana jest do wszystkich osób, które myślą o bezpieczeństwie swojego mieszkania i oczekują wygodnej i korzystnej formy ubezpieczenia swojego majątku.

W celu poznania szczegółów oferty przygotowanej dla mieszkańców naszej spółdzielni prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Działem Księgowości (17 867 61 64).

 

Do pobrania:

 

 

 

 

Similar Posts

Dodaj komentarz