Ogłoszenie o planowanej wycince drzew przy budynku Rejtana 14A

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANYCH” w Rzeszowie stosownie do wymogów Ustawy 

z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098) informuje członków Spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali w budynku przy ul. Rejtana 14A o zamiarze złożenia wniosku do Urzędu Miasta Rzeszowa Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa o wydanie zezwolenia na nieodpłatne usunięcie następujących drzew rosnących na działce nr 1788/8 obr. 208:

5 szt. ŚWIERKÓW KŁUJĄCYCH (PICEA PUNGENS)

Uzasadnienie:

Drzewo nr 1)
Drzewo rośnie w bliskiej odległości od budynku (kl. 11), jest wysoko podkrzesane (środek ciężkości korony jest nienaturalnie przeniesiony ku górze), swoją wysokością przewyższa budynek. Ze względu na powyższe oraz płytki system korzeniowy, drzewo stwarza niebezpieczeństwo dla ludzi i mienia.

Drzewa nr 2, 3, 4)
Drzewa rosną w bliskiej odległości od budynku (kl. 10), w trasie przebiegu sieci gazowej zewnętrznej, do wymiany której przymierza się Polska Spółka Gazownictwa. W związku z czym zalecane jest ich usunięcie.

Drzewo nr 5)
Drzewo o znacznej wysokości przewyższającej budynek mieszkalny (segm. 5), w dolnej części pnia długie pęknięcie kory, rośnie w bliskiej odległości od elewacji budynku i balkonów, jest wysoko podkrzesane (środek ciężkości korony przeniesiony jest nienaturalnie ku górze), drzewo pochyla się na południe, jest wysłupione i wyeksponowane na wiatr, w związku z czym stanowi poważne zagrożenie bezpieczeństwa.

Ewentualne uwagi dot. wycinki należy zgłaszać pisemnie w nieprzekraczalnym terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółdzielni oraz tablicach ogłoszeń budynku Rejtana 14A tj. do 24.05.2023 r. w biurze Spółdzielni przy ul. Słowackiego 7A lub drogą elektroniczną na adres  s-m-b@wp.pl.

Poniżej na pierwszym z załączonych zdjęć zaznaczono kolorem żółtym usytuowanie na działce nr 1788/8 obr. 208 wyżej opisanych 5-ciu sztuk drzew, które są przedmiotem planowanej wycinki.

Similar Posts