Obwoźna zbiórka odpadów niebezpiecznych

Informujemy, że po raz kolejny Gmina Miasto Rzeszów organizuje wraz z MPGK-Rzeszów Sp. z o.o. obwoźną zbiórkę odpadów niebezpiecznych pochodzących wyłącznie z gospodarstw domowych i niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Zbiórka zostanie przeprowadzona w dniach 16-20.10.2023 r. w wyznaczonych punktach, bezpłatnie dla mieszkańców miasta Rzeszowa.

Odpady niebezpieczne, które będą przyjmowane od mieszkańców miasta Rzeszowa w ramach zbiórki:

 • świetlówki,
 • zużyte baterie,
 • środki ochrony roślin,
 • opakowania po środkach ochrony roślin,
 • rozpuszczalniki, farby, lakiery,
 • opakowania po rozpuszczalnikach, farbach, lakierach,
 • kwasy i alkalia,
 • środki chemiczne typu domowego,
 • leki przeterminowane,
 • pochodzące z gospodarstw domowych zużyte igły i strzykawki,
 • termometry,
 • odpady zawierające rtęć,
 • żarówki energooszczędne.

W
Wykaz punktów na terenie miasta Rzeszowa, w których odbierane będą przez firmę MPGK-Rzeszów Sp. z o.o. odpady niebezpieczne od mieszkańców Rzeszowa systemem obwoźnym:

 • 16.10.2023 (poniedziałek)
  Parking w rejonie cmentarza w Przybyszówce i ul. Krakowskiej [w godz. 10.30-12.30]
  Parking w rejonie ul. Króla Augusta i bloku nr 33 [w godz. 12.45-14.45]
  Parking w rejonie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej i sklepów: Carrefour Market i Frac [w godz. 15.00-17.00]
 • 17.10.2023 (wtorek)
  Ulica Kopernika w rejonie postoju taksówek towarowych [w godz. 10.30-12.30]
  Parking w rejonie ODK przy ul. Konfederatów Barskich [w godz. 12.45-14.45]
  Parking w rejonie ul. Lwowskiej i kościoła pod wezwaniem Św. Józefa Kalasancjusza [w godz. 15.00-17.00]
 • 18.10.2023 (środa)
  Parking w rejonie ul. Staroniwskiej przy dolnym kościele pod wezwaniem Narodzenia NMP [w godz. 10.30-12.30]
  Parking w rejonie ul. Malczewskiego i bloków 13, 15 [w godz. 12.45-14.45]
  Parking w rejonie skrzyżowania ul. Staromiejskiej i Skrajnej – za przystankiem MPK [w godz. 15.00-17.00]
 • 19.10.2023 (czwartek)
  Parking w rejonie ul. Paderewskiego i bloku nr 3f [w godz. 10.30-12.30]
  Parking w rejonie ul. Kustronia za blokiem Monte Casino 14 przy placówkach usługowo-handlowych [w godz. 12.45-14.45]
  Ulica Hetmańska, parking za sklepem „Hetman” od strony ul. Staszica [w godz. 15.00-17.00]
 • 20.10.2023 (piątek)
  Parking w rejonie stacji trafo i przedszkola przy ul. Krośnieńskiej [w godz. 10.00-12.00]
  Parking w rejonie Powiatowego Urzędu Pracy i Szpitala Gruźliczego przy ul. Partyzantów [w godz. 12.30-14.30]
  Parking w rejonie kościoła przy ul. Kardynała Karola Wojtyły [w godz. 15.00-17.00]

 

Przypominamy ponadto, że ww. odpady przyjmowane są również w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy al. gen. Wł. Sikorskiego 428 [mapa] i ul. Ciepłowniczej 11 [mapa] we wtorki, czwartki i soboty w godzinach 10:00-18:00, a od 1 kwietnia do 31 października także w piątki, w godzinach 10:00-18:00.

 

 

 

źródło:  Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszów (bip.erzeszow.pl)

 

 

 

Similar Posts