Obwoźna zbiórka odpadów niebezpiecznych

Po raz kolejny Gmina Miasto Rzeszów organizuje wraz z MPGK-Rzeszów Sp. z o.o. obwoźną zbiórkę odpadów niebezpiecznych pochodzących wyłącznie z gospodarstw domowych i niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Zbiórka przeprowadzona zostanie bezpłatnie dla mieszkańców miasta Rzeszowa w dniach 11-15.10.2021 r. w wyznaczonych punktach zbiórki.

Odpady niebezpieczne, które będą przyjmowane od mieszkańców miasta Rzeszowa w ramach zbiórki:

 • świetlówki,
 • zużyte baterie,
 • środki ochrony roślin,
 • opakowania po środkach ochrony roślin,
 • rozpuszczalniki, farby, lakiery,
 • opakowania po rozpuszczalnikach, farbach, lakierach,
 • kwasy i alkalia,
 • środki chemiczne typu domowego,
 • leki przeterminowane,
 • pochodzące z gospodarstw domowych zużyte igły i strzykawki,
 • termometry,
 • odpady zawierające rtęć,
 • żarówki energooszczędne.

W
Wykaz punktów na terenie miasta Rzeszowa, w których odbierane będą przez firmę MPGK-Rzeszów Sp. z o.o. odpady niebezpieczne od mieszkańców Rzeszowa systemem obwoźnym:

 • 11 października 2021 r. (poniedziałek)
  Parking w rejonie cmentarza w Przybyszówce i ul. Krakowskiej, godz. 10.30-12.30
  Parking w rejonie ul. Króla Augusta i bloku nr 33, godz. 12.45-14.45
  Parking w rejonie ul. Obrońców Poczty Gdańskiej i sklepów: Carrefour Market i Frac, godz. 15.00-17.00
 • 12 października 2021 r. (wtorek)
  Ulica Kopernika w rejonie postoju taksówek towarowych, godz. 10.30-12.30
  Parking w rejonie ODK przy ul. Konfederatów Barskich, godz. 12.45-14.45
  Parking w rejonie ul. Lwowskiej i kościoła pod wezwaniem Św. Józefa Kalasancjusza, godz. 15.00-17.00
 • 13 października 2021 r. (środa)
  Parking w rejonie ul. Staroniwskiej przy dolnym kościele pod wezwaniem Narodzenia NMP, godz. 10.30-12.30
  Parking w rejonie ul. Malczewskiego i bloków 13, 15, godz. 12.45-14.45
  Parking w rejonie skrzyżowania ul. Staromiejskiej i Skrajnej – za przystankiem MPK, godz. 15.00-17.00
 • 14 października 2021 r. (czwartek)
  Parking w rejonie ul. Paderewskiego i bloku nr 3f, godz. 10.30-12.30
  Parking w rejonie ul. Kustronia za blokiem Monte Casino 14 przy placówkach usługowo-handlowych, godz. 12.45-14.45
  Ulica Hetmańska, parking za sklepem „Hetman” od strony ul. Staszica, godz. 15.00-17.00
 • 15 października 2021 r. (piątek)
  Parking w rejonie stacji trafo i przedszkola przy ul. Krośnieńskiej, godz. 10.00-12.00
  Parking w rejonie Powiatowego Urzędu Pracy i Szpitala Gruźliczego przy ul. Partyzantów, godz. 12.30-14.30
  Parking w rejonie kościoła przy ul. Kardynała Karola Wojtyły, godz. 15.00-17.00

 

Przypominamy ponadto, że ww. odpady przyjmowane są również w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy al. gen. Wł. Sikorskiego 428 [mapa] i ul. Ciepłowniczej 11 [mapa] we wtorki, czwartki i soboty w godzinach 10:00-18:00, a od 1 kwietnia do 31 października także w piątki, w godzinach 10:00-18:00.

 

 

 

źródło:  Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszów (bip.erzeszow.pl)

 

 

 

Similar Posts