Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANYCH” w Rzeszowie
ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż:

miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym w budynku mieszkalnym przy ul. Polnej 12 w Rzeszowie,

tj. udziałów po 1/18 części w prawie własności lokalu niemieszkalnego – garażu wielostanowiskowego
w budynku przy ul. Polnej 12 w Rzeszowie,
z którymi to udziałami związane jest prawo do wyłącznego korzystania z poszczególnych miejsc postojowych.

Dla miejsc postojowych nr: 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13 i 16:

Cena wywoławcza:   11.922,00 zł netto,     wadium: 1.500,00

Dla miejsc postojowych nr: 2, 17 i 18:

Cena wywoławcza:   10.730,00 zł netto,     wadium: 1.350,00

Przetarg odbędzie się w dniu  15.10.2019 r. o godz. 10.00  w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANYCH”
przy ul. Słowackiego 7A w Rzeszowie.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium na rachunek bankowy sprzedającego w Banku PKO BP S.A. nr
76 1020 4405 0000 2802 0007 1647 
w terminie do 15.10.2019 r.

Wadium osoby wygrywającej przetarg podlega zaliczeniu na poczet ceny nabycia.
Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od zakończenia  przetargu na wskazany rachunek bankowy.

Uczestnik przed przystąpieniem do przetargu winien przedstawić dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, ewentualne pełnomocnictwo i oświadczenie o braku zastrzeżeń do stanu fizycznego i prawnego przedmiotu przetargu.

Miejsca postojowe można oglądać w dniu 02.10.2019 r. lub 08.10.2019 r. po uprzednim telefonicznym umówieniu się.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z regulaminem przetargu, który dostępny jest w siedzibie Spółdzielni.
Dodatkowe informacje pod nr tel. (17) 862 08 48.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Do pobrania:

 

 

 

Similar Posts

Dodaj komentarz