Zawiadomienie Prezydenta Miasta Rzeszowa

Zgodnie z treścią Zawiadomienia Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 5 czerwca br. Rada Miasta Rzeszowa podjęła w dn. 28 maja 2024 r. Uchwałę Nr IV/22/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego miasta Rzeszowa.

Poniżej treść Zawiadomienia:

Wnioski do wskazanego projektu Planu ogólnego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być składane w terminie do 5 lipca 2024 r. do Prezydenta Miasta Rzeszowa na obowiązującym formularzu dostępnym w siedzibie Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa (ul. ks. Jałowego 23a, 35-010 Rzeszów) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa pod adresem:

https://bip.erzeszow.pl/pl/116-biuro-rozwoju-miasta-rzeszowa/3686-wzor-formularza-pisma-dotyczacego-aktu-planowania-przestrzennego.html

Szczegółowe wymogi formalne wniosku określone są w załączonym niżej ogłoszeniu:

Similar Posts