Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej

27 października 2022 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (poz. 2206) została ogłoszona ustawa z 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane, która wprowadza nowy obowiązek dla właścicieli mieszkań. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. Kilka słów o ustawie… Wspomniana wyżej…