Biuro Spółdzielni otwarte

Biuro Spółdzielni otwarte

Informujemy, że od dnia 17 maja 2021 r. (poniedziałek) ponownie zostanie otwarte biuro oraz kasa Spółdzielni. W celu zwiększenia bezpieczeństwa osób przychodzących do Spółdzielni oraz pracowników prosimy o przestrzeganie ogólnie obowiązujących zasad: osoba wchodząca do biura ma obowiązek zakrywania ust i nosa oraz musi zachować co najmniej 2 m odległość między osobami przebywającymi w budynku….

Biuro Spółdzielni otwarte

Biuro Spółdzielni otwarte

Informujemy, że od dnia 3 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) ponownie zostanie otwarte biuro oraz kasa Spółdzielni. W celu zwiększenia bezpieczeństwa osób przychodzących do Spółdzielni oraz pracowników prosimy o przestrzeganie ogólnie obowiązujących zasad: osoba wchodząca do biura ma obowiązek zakrywania ust i nosa oraz musi zachować co najmniej 2 m odległość między osobami przebywającymi w budynku….

Informacja o WZCzł.

Informacja o WZCzł.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANYCH” w Rzeszowie informuje, że ze względu na utrzymujący się stan epidemii i związane z nimi obostrzenia, Walne Zgromadzenie Członków naszej Spółdzielni nie może odbyć się w terminie wynikającym ze Statutu. Zgodnie z Art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem…