Deklaracja CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków)

Deklaracja CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków)

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANYCH” w Rzeszowie informuje, że zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 r. poz. 2127) Spółdzielnia złożyła w ustawowym terminie deklaracje dot. źródeł ciepła, które ogrzewają budynki oraz są wykorzystywane do podgrzewania wody do Centralnej…