Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANYCH” z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Słowackiego 7A ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i wymianę wodomierzy wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rejtana 14A, ul. Rejtana 14B, ul. Dominikańskiej 3 oraz ul. Dominikańskiej 5 w Rzeszowie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 17 862 08 48,  605…