Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANYCH”
z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Słowackiego 7A

ogłasza przetarg nieograniczony

na dostawę i wymianę wodomierzy wody zimnej i ciepłej
w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
przy ul. Rejtana 14A, ul. Rejtana 14B, ul. Dominikańskiej 3 oraz ul. Dominikańskiej 5
w Rzeszowie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 17 862 08 48605 824 611 lub osobiście w Dziale Technicznym Spółdzielni.
Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z dokumentacją przetargową.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 5.000,- zł w terminie do 23.03.2020 r. na rachunek Spółdzielni: 76 1020 4405 0000 2802 0007 1647 (PKO BP S.A. Rzeszów).
Zwrot wadium nastąpi niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

Oferty należy składać w biurze Spółdzielni do 23.03.2020 r. (do godz. 14.30).

Termin przeprowadzenia przetargu: 24.03.2020 r. o godz. 9.00 w siedzibie Sp-ni.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty oraz prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Do pobrania:

 

 

 

 

Similar Posts

Dodaj komentarz