Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANYCH” w Rzeszowie ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż: miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym w budynku mieszkalnym przy ul. Polnej 12 w Rzeszowie, tj. udziałów po 1/18 części w prawie własności lokalu niemieszkalnego – garażu wielostanowiskowego w budynku przy ul. Polnej 12 w Rzeszowie, z którymi to udziałami związane jest prawo do wyłącznego korzystania…