Zawiadomienie Prezydenta Miasta Rzeszowa

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Rzeszowa

Zgodnie z treścią Zawiadomienia Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 5 czerwca br. Rada Miasta Rzeszowa podjęła w dn. 28 maja 2024 r. Uchwałę Nr IV/22/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego miasta Rzeszowa. Poniżej treść Zawiadomienia: Wnioski do wskazanego projektu Planu ogólnego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być składane w terminie do…