Podwyższona opłata za niewłaściwą segregację śmieci

Podwyższona opłata za niewłaściwą segregację śmieci

Przypominamy wszystkim Mieszkańcom, że sposób zbierania odpadów komunalnych podlega bieżącej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w pojemnikach nieprawidłowej segregacji, zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów, traktowane to będzie jako niedopełnienie obowiązków selektywnego zbierania odpadów komunalnych, skutkiem czego -decyzją Prezydenta Miasta Rzeszowa-…

Pojemniki na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny już w Rzeszowie!

Pojemniki na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny już w Rzeszowie!

Informujemy, że Prezydent Miasta Rzeszowa 13 sierpnia br. podpisał umowę z firmą MB Recycling oraz Fundacją Odzyskaj Środowisko, dzięki której Mieszkańcy naszego miasta będą mogli bezproblemowo i bezpiecznie pozbyć się elektrycznych śmieci z domów i mieszkań. Tym samym Rzeszów dołączył do projektu Elektryczne Śmieci, który w założeniach ma trwać cztery lata. Udział w nim jest…