Aktualizacja liczby osób zamieszkałych w lokalach

Aktualizacja liczby osób zamieszkałych w lokalach

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANYCH” niniejszym przypomina Państwu o konieczności uaktualnienia ilości osób zamieszkałych w lokalach. Obowiązek ten wynika chociażby z zapisów wewnętrznych aktów prawnych Spółdzielni (regulaminy, Statut) jak i Ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm., czy Uchwał Rady Miasta Rzeszowa (nr:…