Dodatki mieszkaniowe – zmiany zasad od 01.07.2021 r.

Dodatki mieszkaniowe – zmiany zasad od 01.07.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANYCH” w Rzeszowie informuje, że w dalszym ciągu mogą Państwo korzystać z dodatków mieszkaniowych wypłacanych przez gminę jako dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z użytkowaniem przez Państwa lokali mieszkalnych. Od dnia 1 lipca 2021 r. zmienia się wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz zasady przyznawania dodatku. Podstawa prawna: Ustawa z…

Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANYCH” w Rzeszowie informuje, że mogą Państwo korzystać z dodatków mieszkaniowych wypłacanych przez gminę jako dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z użytkowaniem przez Państwa lokali mieszkalnych. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych w ustawie. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz….