Podwyższona opłata za niewłaściwą segregację śmieci

Podwyższona opłata za niewłaściwą segregację śmieci

Przypominamy wszystkim Mieszkańcom, że sposób zbierania odpadów komunalnych podlega bieżącej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w pojemnikach nieprawidłowej segregacji, zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów, traktowane to będzie jako niedopełnienie obowiązków selektywnego zbierania odpadów komunalnych, skutkiem czego -decyzją Prezydenta Miasta Rzeszowa-…