Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy

Szanowni Państwo, Przypominamy o możliwości skorzystania ze wsparcia finansowego na rzecz gospodarstw domowych na pokrycie części kosztów energii oraz rosnących cen żywności, jakim jest DODATEK OSŁONOWY. Dodatek ten, uchwalony ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r., przysługuje gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody – określane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych…