System gospodarowania odpadami komunalnymi (zmiany od 01.03.2020)

System gospodarowania odpadami komunalnymi (zmiany od 01.03.2020)

W związku z podjęciem w dniu 22 stycznia 2020 r. przez Radę Miasta Rzeszowa Uchwały Nr XXV/529/2020 w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności przypominamy, że od 1 marca 2020 r. zmianie uległa wysokość opłaty za…