Godzina dla Ziemi WWF 2024

Zachęcamy wszystkich Państwa do wzięcia udziału w akcji Godzina dla Ziemi WWF.

Godzina dla Ziemi WWF jest globalną inicjatywą społeczną na rzecz ochrony środowiska.
23 marca o 20:30 w wyrazie troski o naszą planetę, różnorodność biologiczną lądów, mórz i oceanów na całym świecie zgasną światła. Akcja kojarzona jest głównie z tym, że w symbolicznym geście troski o przyszłość naszej planety, na jedną godzinę ludzie gaszą światła w swoich domach, a instytucje wygaszają oświetlenie w budynkach użyteczności publicznej. Co roku bierze w niej udział nawet kilkadziesiąt milionów ludzi i kilkaset miast na całym świecie. W Polsce w poprzednich edycjach zaangażowało się blisko sto miast, wygaszając oświetlenie publicznych obiektów. Rzeszów – wzorem lat ubiegłych – także i w tym roku dołączył do akcji.

W ramach akcji zachęcamy do wyłączenia świateł w dniu 23 marca 2024 r. (sobota) na jedną symboliczną godzinę (od 20.30 do 21.30).

Organizatorzy tegorocznej edycji „Godzina dla Ziemi WWF” w Polsce dedykują akcję polskim rzekom jako ekosystemom, które pilnie potrzebują ochrony. „Przez wieloletnie przekształcenia, zabudowę hydrotechniczną i antropogeniczne zanieczyszczenia (w tym słone wody pokopalniane) w dobrym stanie zostało zaledwie 1,1% polskich rzek” – ostrzegają.

Naturalna rzeka ma zdolność do samooczyszczania i regeneracji, jednak im bardziej rzeczny ekosystem jest zdegradowany ludzką ręką, tym mniejsze posiada możliwości do samoodnowy. Ostatnie katastrofy ekologiczne na największych polskich rzekach sprawiły, że temat zanieczyszczenia i zagrożeń wód powierzchniowych, będących nie tylko wodą płynącą w korycie, ale również całym ekosystemem, oraz źródłem życia dla wielu istnień i dla nas samych, stał się tematem priorytetowym. Polskie rzeki są w katastrofalnym stanie, co w niedługiej perspektywie czasu przyniesie negatywne skutki, jeżeli nie zostaną podjęte natychmiastowe kroki.

W związku z tematem przewodnim tegorocznej akcji na stronie internetowej Fundacji WWF można podpisać specjalną petycję [kliknij] do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej o:

  • przywrócenie gospodarki wodnej do kompetencji ministra ds. środowiska (aktualnie o rzekach decyduje minister ds. infrastruktury, odpowiedzialny za realizację inwestycji, a nie ochronę przyrody i środowiska),
  • odtworzenie zdegradowanego ekosystemu Odry (w katastrofie z 2022 r. zginęło ponad 215 milionów organizmów wodnych),
  • opracowanie kompleksowego rozwiązania problemu zanieczyszczania, w tym zasolenia, wód rzecznych.
  • renaturyzację rzek, czyli przywrócenie ich do stanu zbliżonego do naturalnego, zamiast ich dewastacji.
  • objęcie największych rzek w Polsce siecią stałego, automatycznego monitoringu jakości wody, którego wyniki są przesyłane do publicznie dostępnej bazy danych oraz służb.

 

 

Oficjalna strona akcji: https://www.wwf.pl/godzina-dla-ziemi-2024

 

 

 

 

 

Similar Posts