Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANYCH” w Rzeszowie ogłasza przetarg na ustanowienie odrębnej własności: lokalu mieszkalnego nr 70 o pow. 50,59 m2 położonego na IV p. budynku mieszkalnego przy ulicy Dominikańskiej 3 w Rzeszowie.   Cena wywoławcza: 367.524,- zł, wadium: 36.753,- zł. Przetarg odbędzie się w dniu 18.08.2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANYCH” w…

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANYCH” w Rzeszowie ogłasza przetarg na ustanowienie odrębnej własności: lokalu mieszkalnego nr 70 o pow. 50,59 m2 położonego na IV p. budynku mieszkalnego przy ulicy Dominikańskiej 3 w Rzeszowie.   Cena wywoławcza: 367.524,- zł, wadium: 36.753,- zł. Przetarg odbędzie się w dniu 25.07.2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANYCH” w…

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANYCH” w Rzeszowie ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż: miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym w budynku mieszkalnym przy ul. Polnej 12 w Rzeszowie, tj. udziałów po 1/18 części w prawie własności lokalu niemieszkalnego – garażu wielostanowiskowego w budynku przy ul. Polnej 12 w Rzeszowie, z którymi to udziałami związane jest prawo do wyłącznego korzystania…