Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy

Szanowni Państwo, Przypominamy o możliwości skorzystania ze wsparcia finansowego na rzecz gospodarstw domowych na pokrycie części kosztów energii oraz rosnących cen żywności, jakim jest DODATEK OSŁONOWY. Dodatek ten, uchwalony ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r., przysługuje gospodarstwom domowym, które mają przeciętne miesięczne dochody – określane zgodnie z definicją zawartą w ustawie o świadczeniach rodzinnych…

Dodatki mieszkaniowe – zmiany zasad od 01.07.2021 r.

Dodatki mieszkaniowe – zmiany zasad od 01.07.2021 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANYCH” w Rzeszowie informuje, że w dalszym ciągu mogą Państwo korzystać z dodatków mieszkaniowych wypłacanych przez gminę jako dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z użytkowaniem przez Państwa lokali mieszkalnych. Od dnia 1 lipca 2021 r. zmienia się wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz zasady przyznawania dodatku. Podstawa prawna: Ustawa z…

Dodatki mieszkaniowe

Dodatki mieszkaniowe

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANYCH” w Rzeszowie informuje, że mogą Państwo korzystać z dodatków mieszkaniowych wypłacanych przez gminę jako dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z użytkowaniem przez Państwa lokali mieszkalnych. Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych w ustawie. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz….