Zawiadomienie Prezydenta Miasta Rzeszowa

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Rzeszowa

Zgodnie z treścią Zawiadomienia Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 5 czerwca br. Rada Miasta Rzeszowa podjęła w dn. 28 maja 2024 r. Uchwałę Nr IV/22/2024 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu ogólnego miasta Rzeszowa. Poniżej treść Zawiadomienia: Wnioski do wskazanego projektu Planu ogólnego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być składane w terminie do…

Ruszyła IX edycja „ZIELONEJ ŁAWECZKI”

Ruszyła IX edycja „ZIELONEJ ŁAWECZKI”

Uprzejmie informujemy Mieszkańców naszych nieruchomości, że ruszyła IX edycja projektu ZIELONA ŁAWECZKA. ZIELONA ŁAWECZKA to ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy Fundacji Banku Ochrony Środowiska, adresowany do mieszkańców otwartych osiedli w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców. Projekt ma umożliwić przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach w miniogrody z ławeczką. Pozwoli to ożywić miejsca wokół bloków, stworzyć przestrzeń do…