Podwyższona opłata za niewłaściwą segregację śmieci

Podwyższona opłata za niewłaściwą segregację śmieci

Przypominamy wszystkim Mieszkańcom, że sposób zbierania odpadów komunalnych podlega bieżącej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w pojemnikach nieprawidłowej segregacji, zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów, traktowane to będzie jako niedopełnienie obowiązków selektywnego zbierania odpadów komunalnych, skutkiem czego -decyzją Prezydenta Miasta Rzeszowa-…

Czy grillowanie na balkonie jest legalne?

Czy grillowanie na balkonie jest legalne?

Aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy rozpalanie grilla na balkonach i tarasach jest dozwolone, trzeba pamiętać o następujących kwestiach: Pierwsza i zasadnicza to regulamin wewnętrzny spółdzielni. W przypadku naszej Spółdzielni Regulamin porządku domowego (w cz. I ust. 12) mówi jasno, że grillowanie na balkonach i tarasach jest zabronione [regulamin] Druga kwestia to dym i zapach, które mogą…