Czy grillowanie na balkonie jest legalne?

Aby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy rozpalanie grilla na balkonach i tarasach jest dozwolone, trzeba pamiętać o następujących kwestiach:

  • Pierwsza i zasadnicza to regulamin wewnętrzny spółdzielni. W przypadku naszej Spółdzielni Regulamin porządku domowego (w cz. I ust. 12) mówi jasno, że grillowanie na balkonach i tarasach jest zabronione [regulamin]
  • Druga kwestia to dym i zapach, które mogą być uciążliwe dla sąsiadów.
    Zgodnie z treścią art. 144 kodeksu cywilnego właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Powyższy przepis wprowadza tzw. zakaz immisji. Zaliczamy do nich m.in. dymy, ciecze, zapachy czy hałasy.
  • Po trzecie Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej przypomina, że grillowanie na balkonach budynków wielorodzinnych stwarza zagrożenie pożarowe i może być uznane za naruszenie przepisów ochrony przeciwpożarowej budynków (par. 4 ust. 1 pkt 5 rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów – Dz.U.2010.109.719).

Zatem wystarczy, że sąsiedzi uznają nasz czyn za zakłócający spokój lub stwarzający zagrożenie pożarowe i zawiadomią odpowiednie służby, wtedy mandat za ww. czyn może sięgnąć nawet 500 złotych.

 

 

 

 

 

Similar Posts