Podwyższona opłata za niewłaściwą segregację śmieci

Podwyższona opłata za niewłaściwą segregację śmieci

Przypominamy wszystkim Mieszkańcom, że sposób zbierania odpadów komunalnych podlega bieżącej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w pojemnikach nieprawidłowej segregacji, zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Rzeszów, traktowane to będzie jako niedopełnienie obowiązków selektywnego zbierania odpadów komunalnych, skutkiem czego -decyzją Prezydenta Miasta Rzeszowa-…

System gospodarowania odpadami komunalnymi (zmiany od 01.03.2020)

System gospodarowania odpadami komunalnymi (zmiany od 01.03.2020)

W związku z podjęciem w dniu 22 stycznia 2020 r. przez Radę Miasta Rzeszowa Uchwały Nr XXV/529/2020 w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności przypominamy, że od 1 marca 2020 r. zmianie uległa wysokość opłaty za…